WEBSITE DISCLAIMER

De website www.comcomr.be en alle onderliggende pagina’s zijn eigendom van:

COMCOMR
Angelo Buyck
Vierkeerstraat 58
8551 Heestert
0467 001480
BE0533.625.407
 

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

COMCOMR werkt de inhoud van de website vaak bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat bepaalde inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Wij geven op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

COMCOMR biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

COMCOMR is niet verantwoordelijk voor webpagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Wij verschaffen informatie op onze website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op onze website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. COMCOMR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

COMCOMR zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. COMCOMR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op haar website of het beëindigen ervan.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: geschillen, ontstaan door het gebruik van deze website, die niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen de partijen, worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Kortrijk, België.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×